Kommune søges til pilotprojekt

Model HandicapBarn

Konceptet Model HandicapBarn er bygget på nogle af de grundelementerne fra koncept RevaFlex, som udvikleren af Model HandicapBarn, også har været med til at udvikle.

Desuden er udvikleren også redaktør for HandicapBarn og har to børn med sjælden genmutation. Udvikleren har været udsat for en arbejdsskade i 1991

En bedre Sagsbehandling

Med Model HandicapBarn foregår sagsbehandlingen ved anden metode og måde så tilliden kan genvindes fra brugernes side. Herudover vil det betyde, at den rette hjælp gives i tide så de dyre anbringelser og familienedbrud undgås i hyppigere tilfælde.
Klik her

FærreAnbringelser

Model HandicapBarn vil medføre færre anbringelser med den arbejdsmetode, som konceptet er gennemført på. Det betyder at der vil være mere af den rette hjælp, som forældre til børn med specielle behov for behov i stedet for dyre anbringelser på formodninger

Færre Skilsmisser

Forældre lærer med Model HandicapBarn bedre at tackle de udfordringer som det er at leve med handicap og det medfører også, at der vil være en mindre andel skilsmisser ift det nuværende niveau, som generelt er højere end hos familier med almindelige børn. Dette har positive konsekvenser!
om22q11.jpg

Den røde tråd ved handicapsagsbehandling

Analyserer man den røde tråd igennem mange sager omhandlende familier med handicappede børn, er det åbenlyst at der er alt for lange sagsbehandlingstider, som tit ender ud i formodningsafgørelser. 

Ikke nok med det så ser man kun på det enkelte handicappede barn, og ikke kikker på det handicappede barn og dens familie. Med de mange fejl som sker hver dag har indvirkning på den enkelte families livskvalitet, når de skal kæmpe for at få selv basale hjælpebehov dækket. Resultatet ses ofte af dette, at mange familier med handicappede børn bliver brudt, og hvor familier mister tilliden til systemet. 

Alt dette koster penge RIGTIG MANGE PENGE FOR SAMFUNDET - i social- og sundhedsudgifter - da forældrene ikke har overskud til både at arbejde og klare opgaverne med deres børn med specielle behov, hvor de oftest er på 130% 24/7 uden at få den rette hjælp de burde

En af de store forskellige på Model HandicapBarn vs andre modelbeskrivelser om hvordan skal man sagsbehandel familier med handicappede børn er den måde man anser familien på. Heriblandt er måde omkring familier uden stort netværk, idet nogle handicaps gør at barnet ikke magter at komme meget ud og dermed ikke have et stort netværk som kan påvirke resten af familiens måde at have netværk på.

Disse problemstillinger fandt vi med den røde tråd:

Lang sagsbehandlingstid


Livskvalitet forsvinder


Formodningsafgørelser


Skilsmisser pga hjælp mangler


Dyre fejlanbringelser


Mister brugbar arbejdskraft

Stort udviklingsarbejde for at skabe en bedre sagsbehandlingsmodel

0
sider ren modelbeskrivelse uden undervisningsdel
0
Timers udviklingsarbejde
0
Linier konceptbeskrivelse

For at rette op på de mange fejl vi ser i den røde tråd - så har vi udviklet

MODEL HANDICAPBARN

Nedenstående headlines er blot nogle af de mange punkter som investeringssagsbehandlingsmetoden Model HandicapBarn bygger på. 

Det er ikke muligt at tage enkelte dele ud af hele metoden, hvis man vil have den fulde succesrate ud af modellen.

 

Vi står gerne tilrådighed for seriøse henvendelser herom. Kontakt os gerne på model@HandicapBarn.dk eller 2225 6379 

01

Regionale enheder

.
04

Familien som helhed

.
07

Find 5 positive ting

.
10

Færre skilsmisser

.
13

KIS - Kaos I Samlivet

.Et af flere kurser som indgår i modellen
16

Forældrenetværk

.
02

Tilliden skal tilbage

.
05

Aktiv sagsbehandling

.
08

Bedre notatarbejde

Omhandler hvordan notatarbejde skal udføres
11

Færre anbringelser

Godt beskrevet i modelbeskrivelsen
14

Lær at forstå et barn

.Et af flere kurser der indgår i modellen
17

Underretningens indhold

.
03

Handlingsplan

.
06

Væk med fejl

.
09

Tro på familien

.
12

Foranstaltning i hjemmet

.
15

Dialoggruppe

Få skabt dialog mellem myndigheder og forældrene
18

Plejefamiliers lønforhold

.

Kun Model HandicapBarn er til sagsbehandling til familier med handicappede børn

Vi har gennemgået mange investeringssagsbehandlingsmodeller, men har desværre endnu ikke fundet en enkelt anden model, som bør bruges til sagsbehandling overfor familier med handicappede børn. 

I modsat til andre sagsbehandlingsmodeller så er Model HandicapBarn direkte målrettet familier med handicappede børn. I de andre modeller vi har gennemgået, så anføres der at handicappede børn og udsatte børn skal ind under samme måde at behandle disse på. 

Dette er ikke vores opførelse, at det er særligt anvendeligt at målrette handicappede børn som udsatte, og det medfører også mange fejlagtige afgørelser, herunder anbringelser der aldrig burde havde været fundet sted.

Model HandicapBarn benytter hellere ikke de af Kari Killéns teorier om at det er typisk forældrenes skyld, som gør at børnene har det bedst ved at blive anbragt. Tværtimod tager Model HandicapBarn direkte afstand til Kari Killéns forskning, da den ikke egner sig efter vores mening overfor handicappede børn. Nærmere herfor er beskrevet indgået i Modelbeskrivelsen.

ADRESSE

Flensborglandevej 16, Rørkær, 6270 Tønder

TELEFON

Mobile: +45 2225 6379

EMAIL US

model@handicapbarn.dk

TRÆFFES BEDST

Man til fredag 10 - 15