Velkommen til

Model HandicapBarn

Konceptet Model HandicapBarn er bygget på nogle af de grundelementerne fra koncept RevaFlex, som udvikleren af Model HandicapBarn, også har været med til at udvikle.

Desuden er udvikleren også redaktør for HandicapBarn og har to børn med sjælden genmutation. Udvikleren har været udsat for en arbejdsskade i 1991

En bedre Sagsbehandling

Med Model HandicapBarn foregår sagsbehandlingen ved anden metode og måde så tilliden kan genvindes fra brugernes side. Herudover vil det betyde, at den rette hjælp gives i tide så de dyre anbringelser og familienedbrud undgås i hyppigere tilfælde.
Klik her

FærreAnbringelser

Model HandicapBarn vil medføre færre anbringelser med den arbejdsmetode, som konceptet er gennemført på. Det betyder at der vil være mere af den rette hjælp, som forældre til børn med specielle behov for behov i stedet for dyre anbringelser på formodninger

Færre Skilsmisser

Forældre lærer med Model HandicapBarn bedre at tackle de udfordringer som det er at leve med handicap og det medfører også, at der vil være en mindre andel skilsmisser ift det nuværende niveau, som generelt er højere end hos familier med almindelige børn. Dette har positive konsekvenser!

Den røde tråd ved handicapsagsbehandling

Analyserer man den røde tråd igennem mange sager omhandlende familier med handicappede børn, er det åbenlyst at der er alt for lange sagsbehandlingstider, som tit ender ud i formodningsafgørelser. 

Ikke nok med det så ser man kun på det enkelte handicappede barn, og ikke kikker på det handicappede barn og dens familie. Med de mange fejl som sker hver dag har indvirkning på den enkelte families livskvalitet, når de skal kæmpe for at få selv basale hjælpebehov dækket. Resultatet ses ofte af dette, at mange familier med handicappede børn bliver brudt, og hvor familier mister tilliden til systemet. 

Alt dette koster penge RIGTIG MANGE PENGE FOR SAMFUNDET - i social- og sundhedsudgifter - da forældrene ikke har overskud til både at arbejde og klare opgaverne med deres børn med specielle behov, hvor de oftest er på 130% 24/7 uden at få den rette hjælp de burde

Lang sagsbehandlingstid


Livskvalitet forsvinder


Formodningsafgørelser


Skilsmisser pga hjælp mangler


Dyre fejlanbringelser


Mister brugbar arbejdskraft

0
Input til modellen
0
Timers udviklingsarbejde
0
Linier konceptbeskrivelse

For at rette op på de mange fejl vi ser i den røde tråd - så har vi udviklet

MODEL HANDICAPBARN

01

Regionale enheder

Sagsbehandling skal styrkes og forbedres gennem specialisering af viden
04

Familien som helhed

Vigtigt at se familien som helhed og ikke blot som et sagsnummer for hver faggruppe som arbejder med familien
07

Find 5 positive ting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.
10

Færre skilsmisser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.
13

KIS - Kaos I Samlivet

Vigtigt at se familien som helhed og ikke blot som et sagsnummer for hver faggruppe som arbejder med familien
16

Forældrenetværk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.
02

Tilliden skal tilbage

Tilliden mellem systemet og familierne skal tilbage så der skabes bedre forhold for alle - også familierne
05

Aktiv sagsbehandling

Gå fra passiv til aktiv sagsbehandling med hurtigere sagsbehandlingsfrister ned til maks 14 dage
08

Bedre notatarbejde

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.
11

Færre anbringelser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.
14

Lær at forstå et barn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.
17

Underretningens indhold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.
03

Handlingsplan

Der skal igangsættes en handlingsplan der dækker HELE familiens behov og ikke kun det enkelte barn
06

Væk med fejl

Der indføres autorisation og nul-fejl tolerance for at øge retsikkerheden i sagsbehandlingen
09

Tro på familien

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.
12

Foranstaltning i hjemmet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.
15

Dialoggruppe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.
18

Plejefamiliers lønforhold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.